Z technických príčin je Lanový park zatvorený. Čoskoro znovu otvárame.

O nás

About us

Lanový park pozostáva z dvoch druhov tratí:
 – Veľká trať pozostá va z 22 prekážok umiestnených na stromoch vo výške približne 5 m, je dlhá 280 m. Obvykle ju ľudia zdolajú za 45 min.
– Trať mini je určená pre deti od 3 rokov do 140 cm,
pozostáva z desiatich prekážok.

This rope park consists of two types of tracks:
– The big track consists of 22 obstacles placed on trees in the height of approx. 5 meters and it is 280 meters long. It takes approx. 45 minutes to complete.
– The track mini is designed for children under 3 years and consists of ten obstacles.