About us

O nás

Lanový park pozostáva z dvoch druhov tratí:
 – Veľká trať pozostá va z 22 prekážok umiestnených na stromoch vo výške približne 5 m, je dlhá 280 m. Obvykle ju ľudia zdolajú za 45 min.

This rope park consists of two types of tracks:
– The big track consists of 22 obstacles placed on trees in the height of approx. 5 meters and it is 280 meters long. It takes approx. 45 minutes to complete.

The track mini

Trať Mini

-Trať mini je pre deti od 3 rokov a pozostáva z desiatich prekážok. 

– The track mini is designed for children under 3 years and consists of ten obstacles.

Od 9:00 do 19:00 na Vís každý deň čaká  aktivita pre tých najmladšich či najstarších.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.