Cenník / Price list

Veľká trať- Dlhý okruh*

15€

 • 22 prekážok
 • nutnosť istenia
 • Inštruktáž
 • 45 minút **

Veľká trať- Krátky okruh*

10€

 • 10 prekážok
 • nutnosť istenia
 • Inštruktáž
 • 20 minút**

Trať Mini

5€/deň

 • celodenný vstup
 • bez nutnosti istenia
 • bez asintencie
 • vhodné pre tých najmenšich
 • deti od 3 rokov
*Deti do 13 rokov potrebujú sprievod dospelej osoby alebo inštruktora. 
**Dĺžka trate záleží na šikovnosti človeka. Čas je preto len orientačný( avšak zvyčajný).